Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam

 • Mã số hàng hóa : Mã HS (Mã hệ thống hài hòa) là mã số quốc tế được sử dụng để phân loại hàng hóa trong thương mại quốc tế. Bạn có thể nghiên cứu mã HS cho mặt hàng của mình trên website của Tổng cục Hải quan Việt Nam: https://www.customs.gov.vn/
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam
 • Quốc gia xuất khẩu/nhập khẩu : Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu có thể có một số tùy chọn khác biệt theo quốc gia xuất khẩu/nhập khẩu.
 • Phương thức vận hành chuyển hàng : Thủ tục có thể khác nhau tùy theo phương thức vận hành chuyển hàng hóa (hàng không, đường biển, đường bộ,…).
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam được quy định chi tiết trong Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công cụ này có thể sẽ có một số tùy chọn khác nhau về loại hình hàng hóa, phương thức vận hành và phương thức nhập khẩu quốc gia. Tuy nhiên, hãy nhìn chung, các bước cơ bản bao gồm:

Đối với nhập khẩu:

1. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa (Hóa đơn thương mại)
 • Khai khai hải quan điện tử
 • Giấy phép nhập khẩu (nếu có)
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin)
 • Các tờ báo khác theo quy định của pháp luật (như giấy kiểm dịch, giấy phép kiểm tra chất lượng,…)

2. Nộp hồ sơ và giải thủ tục hải quan:

 • Doanh nghiệp bảo vệ hồ sơ hải điện tử qua Hệ thống thông tin một cửa quốc gia (VNACCS).
 • Hải quan kiểm tra hồ sơ và hàng hóa (nếu cần).
 • Doanh thu thuế, phí và lệ phí theo quy định.
 • Hải quan cấp phép cho hàng hóa nhập khẩu.

3. Nhận hàng và lưu thông tin:

 • Doanh nghiệp nhận hàng hóa từ công ty vận hành.
 • Khai báo tăng giá trị thuế (VAT) và hoàn thuế nhập khẩu (nếu có).
 • Lưu thông tin hóa trên thị trường nội địa.

Đối với xuất khẩu:

1. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa (Hóa đơn thương mại)
 • Khai khai hải quan điện tử
 • Giấy phép xuất khẩu (nếu có)
 • Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (Certificate of Quality)
 • Các tờ báo khác theo quy định của pháp luật (như giấy kiểm dịch, giấy phép kiểm tra an toàn thực phẩm,…)

2. Nộp hồ sơ và giải thủ tục hải quan:

 • Doanh nghiệp bảo vệ hồ sơ hải điện tử qua Hệ thống thông tin một cửa quốc gia (VNACCS).
 • Hải quan kiểm tra hồ sơ và hàng hóa (nếu cần).
 • Doanh thu thuế xuất khẩu (nếu có).
 • Hải quan cấp phép cho hàng hóa xuất khẩu.

3. Giao hàng và thu tiền:

 • Doanh nghiệp giao hàng hóa cho hãng vận hành.
 • Thu tiền từ người mua theo đồng.
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam
Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến ​​kiến ​​trúc của công ty dịch vụ xuất nhập khẩu uy tín để được tư vấn cụ thể về thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa hóa cho từng trường hợp hợp lý.
 • Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi thời gian làm doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên thông tin từ cơ quan chức năng.

Xem thêm: VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN LÀ CẦU NỐI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

Xem thêm: Vận tải đa phương thức là gì và những điều cần biết