𝐏𝐇Â𝐍 𝐁𝐈Ệ𝐓 𝐄𝐓𝐀 𝐕À 𝐄𝐓𝐃 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐗𝐔Ấ𝐓 𝐍𝐇Ậ𝐏 𝐊𝐇Ẩ𝐔

𝐏𝐇Â𝐍 𝐁𝐈Ệ𝐓 𝐄𝐓𝐀 𝐕À 𝐄𝐓𝐃 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐗𝐔Ấ𝐓 𝐍𝐇Ậ𝐏 𝐊𝐇Ẩ𝐔

𝐏𝐇Â𝐍 𝐁𝐈Ệ𝐓 𝐄𝐓𝐀 𝐕À 𝐄𝐓𝐃 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐗𝐔Ấ𝐓 𝐍𝐇Ậ𝐏 𝐊𝐇Ẩ𝐔

ETA là gì?

ETA trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

ETA tiếng anh nghĩa là Estimated Time of Arrival. Thời gian dự kiến đến nơi đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Giúp các bên liên quan theo dõi và dự đoán chính xác hành trình hàng hóa.

Tính toán ETA:

ETA thường được tính toán dựa trên:

 • Lịch trình vận chuyển: Lộ trình, phương tiện vận tải, thời gian di chuyển, thời gian bốc dỡ hàng hóa.
 • Điều kiện giao thông: Tình trạng giao thông thực tế tại cảng biển, sân bay, đường bộ.
 • Điều kiện thời tiết: Thời tiết xấu như bão, giông tố, sương mù có thể khiến vận chuyển chậm trễ.
 • Sự cố bất ngờ: Các sự cố như tai nạn, hỏng hóc phương tiện, thủ tục hải quan, kiểm dịch.

Tầm quan trọng của ETA:

 • Quản lý chuỗi cung ứng: Giúp các nhà xuất nhập khẩu, nhà vận chuyển, đại lý hải quan phối hợp hiệu quả, sắp xếp các khâu trong chuỗi cung ứng hợp lý.
 • Lên kế hoạch giao hàng: Khách hàng có thể dự đoán thời gian nhận hàng chính xác, sắp xếp việc tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa nội địa.
 • Giải quyết khiếu nại: ETA là bằng chứng để giải quyết khiếu nại về thời gian giao hàng chậm trễ.

Các yếu tố ảnh hưởng đến ETA:

 • Sự chọn lựa phương tiện vận tải: Máy bay thường có ETA nhanh hơn tàu biển.
 • Hiệu quả làm việc của các bên liên quan: Khả năng xử lý hàng hóa nhanh chóng tại cảng biển, sân bay, thủ tục hải quan, kiểm dịch.
 • Sự minh bạch của thông tin: Chia sẻ thông tin ETA chính xác và cập nhật thường xuyên giữa các bên liên quan.

ETD là gì?

ETD trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

Thuật ngữ “ETD” trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu có nghĩa là “Estimated Time of Departure”, tức là Thời gian dự kiến xuất phát. Đây là thông tin quan trọng để quản lý và theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích. ETD giúp cho các bên liên quan, bao gồm người mua, người bán, và các bên tham gia vận chuyển, có thể chuẩn bị cho quá trình vận tải một cách hiệu quả hơn.

ETA Là Gì? ETD Là Gì? Phân Biệt ETD Và ETA

Tính toán ETD:

Thời gian dự kiến xuất phát (ETD) trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thường được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm:

 1. Chuẩn bị hàng hóa: Chuẩn bị hàng hóa, kiểm tra, đóng gói, chuẩn bị tài liệu cần thiết.
 2. Hàng hóa sẵn sàng: Hàng hóa sẵn sàng được xuất phát từ điểm bắt đầu vận chuyển.
 3. Phương tiện vận chuyển: Sắp xếp phương tiện vận chuyển (container, tàu, xe tải, máy bay). Xác định thời gian xuất phát.
 4. Thời gian dự kiến.
 5. Các yếu tố bên ngoài: Thời tiết, lưu lượng giao thông, thủ tục hải quan và các yếu tố khác…

Các yếu tố ảnh hưởng đến ETD:

Thời gian dự kiến xuất phát (ETD) có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến ETD:

  1. Chuẩn bị hàng hóa và tài liệu: Thời gian cần thiết để chuẩn bị hàng hóa, kiểm tra chất lượng, đóng gói đúng cách và chuẩn bị các tài liệu cần thiết (ví dụ như hóa đơn, giấy tờ xuất khẩu) có thể kéo dài hơn dự kiến.
  2. Sự chậm trễ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp: Hàng không được sản xuất hoặc cung cấp đúng thời gian. Điều này có thể dẫn đến chậm trễ xuất phát.
  3. Thủ tục hải quan: Quá trình xử lý hải quan có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
  4. Điều kiện thời tiết: Thời tiết xấu như bão lớn, giông bão.
  5. Vấn đề vận chuyển: Sự cố (như hỏng hóc, cần bảo trì) hoặc tài xế không có đủ giấy.

Sự khác nhau của ETD và ETA:

– ETA liên quan đến phần cuối của quá trình vận chuyển, chính xác là khi hàng hóa dự kiến sẽ đến đích cuối cùng.
– ETA thường được tính toán dựa trên lịch trình vận chuyển, tình hình di chuyển, và các yếu tố biến đổi khác trong quá trình vận chuyển.
– ETD tập trung vào phần đầu của quá trình vận chuyển, xác định thời điểm dự kiến khi lô hàng sẽ khởi hành từ điểm xuất phát.
– ETD phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quá trình chuẩn bị hàng hóa, kiểm tra an toàn, và việc sắp xếp chuyến vận chuyển.
ETA và ETD là gì? các yếu tố ảnh hưởng tới ETA và ETD