NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI

NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI

NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI

1. Chuẩn bị hóa hàng:

 • Đảm bảo hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và vệ sinh thực phẩm theo quy định.
 • Bao bì, nhãn mác sản phẩm phải rõ ràng, đầy đủ thông tin theo quy định.
 • Sơ chế, bảo quản quy trình hóa học đúng cách để đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình vận hành.
NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI
NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI

2. Nghiên cứu thị trường:

 • Tìm hiểu về thị trường nước nhập khẩu. Bao gồm nhu cầu tiêu dùng, giá cả thị trường, các quy định về an toàn thực phẩm, thuế quan, rào cản thương mại, …
 • Xác định uy tín nhập khẩu tại nước nhập khẩu.

3. Làm thủ tục xuất khẩu liên tục:

 • Xin giấy phép xuất khẩu (nếu có): Một số mặt hàng như vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất độc hại, … cần có giấy phép xuất khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Làm thủ tục khai báo hải quan: Nhà xuất khẩu cần khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa, phương tiện vận chuyển, người nhận hàng, … cho cơ quan hải quan.
 • Mẫu tờ khai thuế xuất khẩu: Nhà xuất khẩu cần xác định tờ khai thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Lập các chứng từ xuất khẩu: Bao gồm hóa đơn thương mại, tờ khai vận đơn, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, …
 • Phát hành chứng từ xuất khẩu trong xuất khẩu hàng hóa.
Bộ chứng từ phát hành gồm:

– Hợp đồng (Sales Confirmation)

Hợp đồng (Xác nhận bán hàng) là một văn bản đồng ý giữa bên bán và bên mua, về việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Hợp đồng này nhằm khẳng định các điều khoản và điều kiện đã được đồng ý giữa hai bên, đảm bảo tính pháp lý và buộc cả hai bên trong quá trình thực hiện giao dịch.

– Invoice/Packing List

 • Hóa đơn thương mại là chứng từ tài chính do người bán cấp cho người mua.
 • Nó nêu chi tiết các sản phẩm hoặc dịch vụ đang được bán, số lượng, giá đơn vị và tổng số tiền người mua phải trả.
 • Nó phục vụ như một hồ sơ bán hàng và được sử dụng cho mục đích kế toán của cả người bán và người mua.
NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI
NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI

– Tờ khai hồng

Trong hải quan Việt Nam, “tờ khai hồng” (nghĩa đen là “tờ khai màu hồng”) là một loại tờ khai hải quan dùng để nhập khẩu hàng hóa . Nó được phân biệt với “tờ khai xanh” (tờ khai màu xanh) dùng để xuất khẩu hàng hóa .

– Vận đơn biển

Vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L) là một chứng từ trong vận chuyển hàng hóa đường biển. Nó là sự hợp nhất giữa người vận chuyển và người gửi hàng, xác định việc nhận hàng hóa để vận chuyển từ nơi giao hàng đến nơi nhận hàng. Vận chuyển đường biển có giá trị pháp lý và đóng vai trò quan trọng.
NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI
NHỮNG THỦ TỤC KHI XUẤT HÀNG HÓA SANG NƯỚC NGOÀI

– Chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – C/O) là một văn bản làm cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Dùng để xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

4. Vận chuyển hàng hóa:

 • Lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp: Có thể vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, đường không hoặc kết hợp nhiều phương tiện.
 • Làm thủ công liên tục ký hợp đồng chuyển với hãng vận tải.
 • Mua bảo hiểm vận chuyển cho hàng hóa.

5. Hoàn tất thủ tục tại nước nhập khẩu:

 • Đối tượng nhập khẩu sẽ thực hiện thủ tục nhập khẩu tại nước nhập khẩu.
 • Hàng hóa được thông quan và giao đến người nhận.

Ngoài ra, nhà xuất khẩu cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và nước nhập khẩu.
 • Cập nhật thông tin về trường, các quy định về đầu vào xuất và các yêu cầu của đối tác nhập.
 • Sử dụng dịch vụ của các loại tín hiệu nhập khẩu để được hỗ trợ và tư vấn.

Đọc thêm: Gửi thực phẩm khô từ Đồng Nai đi Pháp nhanh chóng

Đọc thêm: Chi tiết danh mục hoá chất phải khai báo khi nhập khẩu