CY LÀ GÌ? PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA CY VÀ CFS

CY LÀ GÌ? PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA CY VÀ CFS

CY là gì?

CY là viết tắt của Container Yard, có nghĩa là Bãi Container. Đây là khu vực được sử dụng để chứa các container hàng hóa trước khi được đưa lên tàu hoặc sau khi được dỡ xuống từ tàu. Bãi container thường được đặt tại các cảng biển hoặc cảng cạn.

CY là khu vực đặt tại các cảng biển hoặc cảng cạn nội địa, được sử dụng để quản lý số lượng lớn container. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ và sắp xếp các container trong quá trình vận chuyển.

cảng
cảng CY

Chức năng chính của Bãi Container (CY):

 • Lưu trữ container: Bãi container là nơi tập kết và lưu trữ container trong thời gian chờ vận chuyển hoặc sau khi vận chuyển.
 • Quản lý container: Các hoạt động quản lý container tại bãi bao gồm:
  • Nhận/ giao container
  • Kiểm tra container
  • Sửa chữa container
  • Di dời container
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng: Các dịch vụ liên quan đến container như:
  • Thuê/ cho thuê container
  • Đóng/ dỡ container
  • Vận chuyển container nội địa

Loại hình bãi container:

 • Bãi container của hãng tàu: Thuộc sở hữu và quản lý bởi các hãng tàu, thường nằm trong khu vực cảng biển.
 • Bãi container của bên thứ ba: Thuộc sở hữu và quản lý bởi các công ty logistics độc lập, có thể nằm trong hoặc ngoài khu vực cảng biển.

CFS là gì?

CFS là viết tắt của Container Freight Station, có nghĩa là Kho vận chuyển container lẻ. Đây là khu vực được sử dụng để thu gom, chia tách, đóng ghép và lưu trữ hàng hóa lẻ (LCL – Less than Container Load) trước khi được đưa lên container xuất khẩu hoặc sau khi được dỡ xuống từ container nhập khẩu. Kho CFS thường được đặt tại các cảng biển hoặc gần khu vực cảng.

CFS là một hệ thống kho độc lập và tách rời. Đây là nơi thu gom và xử lý các hàng lẻ. Công việc tại CFS diễn ra dưới sự giám sát trực tiếp từ cơ quan hải quan.

Chức năng chính của Kho CFS:

 • Thu gom hàng lẻ: Nhận hàng lẻ từ nhiều chủ hàng khác nhau.
 • Chia tách và đóng ghép container: Chia tách hàng lẻ của nhiều chủ hàng để đóng ghép chung vào một container hoặc đóng riêng container cho từng chủ hàng.
 • Lưu trữ container: Lưu trữ container hàng hóa lẻ trong thời gian chờ vận chuyển hoặc sau khi vận chuyển.
 • Quản lý hàng hóa: Các hoạt động quản lý hàng hóa tại kho CFS bao gồm:
  • Kiểm tra hàng hóa
  • Đóng gói, dán nhãn
  • Làm thủ tục hải quan
 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng: Các dịch vụ liên quan đến hàng lẻ như:
  • Thuê/ cho thuê container
  • Đóng/ dỡ container
  • Vận chuyển container nội địa

Phân biệt giữa CY và CFS

CY, hay bãi container của cảng, là nơi quản lý và lưu trữ các container trong quá trình vận chuyển. Nó được sử dụng để xếp, lưu trữ, và xử lý các container.

CFS, hay kho hàng lẻ, là nơi thu gom và xử lý hàng lẻ. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động như đóng gom hàng lẻ vào chung container (hàng xuất), hoặc chia hàng hóa của các chủ hàng được chuyển cùng trong một container (hàng nhập). Thông thường, hàng lẻ không đủ để đóng vào một container, do đó chủ hàng lẻ phải đưa hàng của mình vào kho hàng lẻ (CFS) để được khai thác và đóng gói cùng với một số loại hàng khác vào cùng một container. Sau khi container đã được đóng hàng và niêm phong seal, nó được chuyển ra bãi CY.

Sự khác biệt giữa CY và CFS là CY tập trung vào quản lý và lưu trữ container, trong khi CFS tập trung vào thu gom và xử lý hàng lẻ trước khi đóng hàng vào container. CY liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa từ bãi container người gửi đến bãi container người nhận, trong khi CFS liên quan đến việc chia và gom hàng lẻ để tối ưu hóa việc đóng container.

CY và CFS là gì

Lấy ví dụ để phân biệt CY và CFS:

Container hàng lẻ nhập khẩu dỡ khỏi tàu tại cảng Cát Lái và được đưa về CY cảng. Sau đó, container này được nhà vận chuyển làm thủ tục kéo khỏi CY đưa về kho CFS Transimex để dỡ hàng và chia tách thành từng lô riêng biệt, trước khi chủ hàng làm thủ tục để lấy.

Đọc thêm: Gửi trà thảo mộc từ Đồng Nai đến Pháp nhanh chóng và dễ dàng

Đọc thêm: Sử dụng công cụ để tính trọng lượng thể tích