NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH PHÍ DEM/DET

Phí Dem là gì?

Phí Dem (Demurrage Charge) là khoản phí do hãng tàu thu đối với chủ hàng khi quá thời gian miễn phí lưu bãi (free time) tại cảng.

Cách tính phí Dem:

 • Thời gian miễn phí lưu bãi: Mỗi hãng tàu có quy định về thời gian miễn phí lưu bãi khác nhau, thường dao động từ 3 đến 7 ngày.
 • Ngày tính phí: Phí Dem bắt đầu được tính từ ngày sau ngày hết thời gian miễn phí lưu bãi.
 • Mức phí: Mức phí Dem được tính theo đơn vị container mỗi ngày. Mức phí có thể khác nhau tùy theo hãng tàu, loại container và kích thước container.

Ví dụ:

 • Giả sử: Hãng tàu quy định thời gian miễn phí lưu bãi là 5 ngày. Chủ hàng đã nhận container nhưng không xuất hàng đi trong vòng 7 ngày.
 • Cách tính: Phí Dem sẽ được tính cho 2 ngày (7 ngày – 5 ngày miễn phí).
 • Lưu ý: Mức phí Dem cụ thể cần được tra cứu theo bảng giá của từng hãng tàu.

Nguyên nhân dẫn đến phí Dem:

 • Chủ hàng chậm trễ trong việc nhận hàng: Thư thủ tục hải quan, sắp xếp vận chuyển nội địa, v.v.
 • Hàng hóa bị lưu giữ tại cảng do các vấn đề về chất lượng, kiểm tra hải quan, v.v.
 • Cảng quá tải: Khi lượng container tại cảng quá nhiều, hãng tàu có thể áp dụng phí Dem để khuyến khích chủ hàng lấy hàng sớm và giải phóng chỗ cho các container khác.

Hậu quả của việc phát sinh phí Dem:

 • Tăng chi phí vận chuyển cho chủ hàng: Phí Dem có thể là một khoản chi phí đáng kể đối với chủ hàng, đặc biệt là khi thời gian lưu bãi quá lâu.
 • Gây ảnh hưởng đến uy tín của chủ hàng: Nếu thường xuyên phát sinh phí Dem, chủ hàng có thể bị mất uy tín với hãng tàu và các bên liên quan khác.
 • Có thể dẫn đến việc bị giữ hàng: Trong một số trường hợp, hãng tàu có thể giữ hàng lại cho đến khi chủ hàng thanh toán phí Dem.

Cách để tránh phát sinh phí Dem:

 • Lên kế hoạch vận chuyển chi tiết: Chủ hàng cần lên kế hoạch vận chuyển chi tiết, bao gồm thời gian giao hàng, thủ tục hải quan, vận chuyển nội địa, v.v. để đảm bảo hàng hóa được xuất đi đúng hạn.
 • Theo dõi tình trạng hàng hóa: Chủ hàng nên thường xuyên theo dõi tình trạng hàng hóa tại cảng để kịp thời xử lý nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh.
 • Liên hệ với hãng tàu: Nếu chủ hàng dự đoán sẽ chậm trễ trong việc nhận hàng, hãy liên hệ với hãng tàu để trao đổi và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Phí det là gì?

Phí DET (Detention Charge) là khoản phí do hãng tàu thu đối với chủ hàng khi quá thời gian miễn phí lưu container tại kho của chủ hàng.

Cách tính phí DET:

 • Thời gian miễn phí lưu container: Mỗi hãng tàu có quy định về thời gian miễn phí lưu container khác nhau, thường dao động từ 3 đến 7 ngày.
 • Ngày tính phí: Phí DET bắt đầu được tính từ ngày sau ngày hết thời gian miễn phí lưu container.
 • Mức phí: Mức phí DET được tính theo đơn vị container mỗi ngày. Mức phí có thể khác nhau tùy theo hãng tàu, loại container và kích thước container.

Ví dụ:

 • Giả sử: Hãng tàu quy định thời gian miễn phí lưu container tại kho là 5 ngày. Chủ hàng đã nhận container về kho nhưng không xuất hàng đi trong vòng 7 ngày.
 • Cách tính: Phí DET sẽ được tính cho 2 ngày (7 ngày – 5 ngày miễn phí).
 • Lưu ý: Mức phí DET cụ thể cần được tra cứu theo bảng giá của từng hãng tàu.

Nguyên nhân dẫn đến phí DET:

 • Chủ hàng chậm trễ trong việc xuất hàng: Tìm kiếm khách hàng, sắp xếp vận chuyển nội địa, v.v.
 • Hàng hóa bị lưu giữ tại kho do các vấn đề về chất lượng, kiểm tra hàng hóa, v.v.
 • Chủ hàng không có đủ chỗ để lưu trữ container: Khi kho của chủ hàng quá tải, hãng tàu có thể áp dụng phí DET để khuyến khích chủ hàng xuất hàng sớm và giải phóng chỗ cho các container khác.

Hậu quả của việc phát sinh phí DET:

 • Tăng chi phí vận chuyển cho chủ hàng
 • Ảnh hưởng uy tín chủ hàng: chủ hàng bị mất uy tín với hãng tàu và các bên khác.
 • Bị giữ hàng: Hãng tàu có thể giữ hàng lại cho đến khi chủ hàng thanh toán phí DET.

Cách để tránh phát sinh phí DET:

 • Lên kế hoạch xuất hàng chi tiết: Chủ hàng cần lên kế hoạch xuất hàng chi tiết, bao gồm thời gian tìm kiếm khách hàng, thủ tục kiểm tra hàng hóa, vận chuyển nội địa, v.v. để đảm bảo hàng hóa được xuất đi đúng hạn.
 • Tìm kiếm khách hàng trước khi nhận container: Chủ hàng nên tìm kiếm khách hàng trước khi nhận container về kho để tránh trường hợp hàng hóa bị lưu kho quá lâu.
 • Liên hệ với hãng tàu: Nếu chủ hàng dự đoán sẽ chậm trễ trong việc xuất hàng, hãy liên hệ với hãng tàu để trao đổi và tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Đọc thêm: Dịch vụ vận chuyển hàng đi Tứ Xuyên – Trung Quốc

Đọc thêm: C/O là gì và những lưu ý khi làm C/O